نام و نام خانوادگی

نام پدر

تاریخ تولد

سال

ماه

روز

محل تولد

کد ملی

شماره شناسنامه

محل صدور

گروه خون

ملیت

مذهب

شغل پدر

وضعیت تاهل

تعداد فرزند

نام و نام خانوادگی همسر (در صورت تاهل)

محل کار همسر (در صورت تاهل)

وضعیت نظام وظیفه

توضیحات وضعیت نظام وظیفه

نشانی دقیق محل سکونت

کد پستی

تلفن همراه

تلفن ثابت

شماره تماس ضروری (یکی از اشنایان با ذکر نام و نسبت)

مقطع تحصیلی

رشته

گرایش

محل تحصیل

آیا در حال حاضر به تحصیل اشتغال دارید؟

توضیحات تحصیلات

زبان های خارجی
 انگلیسی عربی سایر

آیا گواهینامه رانندگی / موتور سیکلت دارید؟

توضیحات گواهینامه

سوابق کاری خود را شرح دهید

نام و تلفن معرف

تجارب و مهارت های خود را شرح دهید

در چه زمینه هایی مایل به همکاری هستید؟

آیا در حال حاضر مشغول به کار هستید؟

آیا سیگار می کشید؟

آیا بیماری خاصی دارید؟

توضیحات وضعیت سلامت

عکس خود را در قالب zip و با حجم کمتر از 100 کیلوبایت پیوست کنید

ایمیل شما

پیام شما